Czy ośrodek pomocy społecznej może potrącić z zasiłku stałego kwotę większą niż 70% dochodu mieszkańca DPS tytułem odpłatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ośrodek pomocy społecznej może potrącić z zasiłku stałego kwotę większą niż 70% dochodu mieszkańca DPS tytułem odpłatności?

Ośrodek wydaje w marcu, decyzję dotyczącą odpłatności za pobyt w dps podopiecznego, ale za okres wsteczny, tj. od stycznia. Osoba umieszczona w dps zgodziła się na potrącenia z zasiłku stałego. Jednak jednorazowe potrącenie za okres styczeń-marzec w kwietniu będzie większe niż 70% dochodu osoby.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX