Czy osoby zatrzymane przez policję powinny być przyjmowane na SOR z pominięciem zasad segregacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każdy pacjent SOR z definicji jest pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czy wobec tego osoby zatrzymane przez policję, które zostały doprowadzone celem badania, powinny być przyjmowane poza kolejnością czy też poddane segregacji i badane zgodnie z uzyskanym kodem pilności?

Co w sytuacji, gdy osoba taka uzyskuje na segregacji kod niebieski oraz odmowę przyjęcia ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek medycznych do udzielenia pomocy w SOR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX