Czy osoby przyjęte do pracy w okresie pomiędzy publikacją regulaminu badania trzeźwości a jego wejściem w życie muszą już podpisywać oświadczenia o zapoznaniu się z nim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoby przyjęte do pracy w okresie pomiędzy publikacją regulaminu badania trzeźwości a jego wejściem w życie (2 tygodnie) muszą już podpisywać oświadczenia o zapoznaniu się z nim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX