Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym organizuje pobyt osób na turnusie rehabilitacyjnym w prywatnym ośrodku wczasowym.

Czy osoby te podlegają opłacie miejscowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l.?

Jak należy rozumieć zapis art. 17 ust. 2 pkt 5 u.p.o.l. "od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?