Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskują przychód podatkowy w związku z uczestnictwem w imprezie integracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Czy dla osób, które brały udział w integracyjnej imprezie należy wystawić PIT-8C jeśli mają zawartą ze spółką umowę cywilnoprawną w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Czy jest to dla takiej osoby przychód z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. i Spółka może dać takiej osobie jedynie informację o wartości nieodpłatnego świadczenia?

Czy brak przekazania takiej informacji naraża spółkę na kary?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access