Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy osobie w wieku 17 lat, będącej uczniem klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasa zamiejscowa, z którym została podpisana umowa o pracę na naukę zawodu w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r., można przyznać:

- stypendium szkolne wypłacane przez OPS,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania poza miejscem zamieszkania?

Pozostałe przesłanki są spełnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?