Czy osobie uprawnionej do świadczenia z FA, świadczenie za miesiąc wrzesień należało wypłacić w pełnej kwocie? - OpenLEX

Czy osobie uprawnionej do świadczenia z FA, świadczenie za miesiąc wrzesień należało wypłacić w pełnej kwocie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022 miała uchylone świadczenie z funduszu od września 2022 roku.

Decyzja została wydana 13 września 2022 roku, osoba odebrała tą decyzję, również 13 września i jednocześnie zrzekła się prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji (czyli decyzja stała się ostateczna 13 września). Dłużnik alimentacyjny odpowiadający tej osobie dokonywał wpłat do komornika sądowego, który z kolei przekazywał te wpłaty do tutejszego Organu na poczet spłat funduszu alimentacyjnego.

I tak kwota w wysokości 655,93 zł została wyegzekwowana przez komornika sądowego i przekazana na konto tutejszego organu w dniu 12 września (zaksięgowana u nas 13 września), a komornik wyegzekwował ją od dłużnika w dniu 9 września 2022 roku.

Następnie kwota ta została przekazana przez tutejszy OPS do Urzędu Wojewódzkiego na poczet spłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Obecnie komornik zwrócił się z pismem do tutejszego Organu o zwrot kwoty 655,93 zł przekazanej na konto MOPS.

Czy komornik ma rację w tej kwestii i należy zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego o zwrot kwoty 655,93 zł i przekazać ją w całości komornikowi?

W dniu, w którym komornik wyegzekwował środki od dłużnika, tj. 09-09-2022 i przesłał pieniądze do tutejszego Organu, tj. 12-09-2022 nie było jeszcze decyzji uchylającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Czy należy zwrócić pieniądze komornikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX