Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o świadczenie dobry start na córkę, która ma 17 lat i uczęszcza do gimnazjum dla dorosłych. Zgodnie z definicją szkoły określoną w słowniczku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", należy rozumieć szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki (...).

Wobec powyższego, czy dla osoby uczącej się w gimnazjum dla dorosłych przysługuje świadczenie dobry start?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację