Czy osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie można udostępnić dokumentację medyczną? - OpenLEX

Czy osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie można udostępnić dokumentację medyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie może zostać udostępniona dokumentacja medyczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX