Czy osobie pobierającej rentę inwalidzką na stałe przysługuje odprawa emerytalna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba została zatrudniona w czerwcu 2012 r. jako osoba pobierająca rentę inwalidzką na stałe. W grudniu 2014 r. osiągnęła powszechny wiek emerytalny, ZUS na podstawie art. 24 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS przyznał emeryturę z urzędu. We wrześniu 2015 r. umowa o pracę została rozwiązana z upływem czasu na jaki była zawarta. W październiku 2015 r. pracownica zwróciła się z prośbą o wypłatę odprawy emerytalnej.

Czy odprawa emerytalna przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX