Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Czy osoba, która ma postanowieniem sądu orzeczoną przerwę w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych kwalifikuje się do świadczeń pomocy społecznej czy też bezwzględnie jest traktowana jako osoba odbywająca karę pozbawienia wolności i nie ma prawa do tych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?