Czy osobie, której został przedłużony zasiłek stały na mocy art. 15zc ust. 1 ustawy COVID-19 opłacamy również składkę na... - OpenLEX

Czy osobie, której został przedłużony zasiłek stały na mocy art. 15zc ust. 1 ustawy COVID-19 opłacamy również składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie, której został przedłużony zasiłek stały na mocy art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., (czyli osobie, która miała orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy do 31.12.2022 r. przez ZUS i która złożyła wniosek do ZUS przed upływem tego terminu) opłacamy również składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Zasiłek stały został przedłużony na 3 miesiące, tj. do 31.03.2022 r. Artykuł 15h ustawy covidowej mówi, iż przedłużenie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej w związku z niepełnosprawnością zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W art. 15zc ustawy covidowej nie ma takiego zapisu, że prawo do świadczenia zachowuje ważność do dnia wydania nowego orzeczenia.

Co w przypadku:

1. kiedy osoba w terminie tych 3 m-cy nie stawi się na komisję ZUS i nie przedstawi nowego orzeczenia ZUS?

2. kiedy osoba w trakcie trwania tych 3 miesięcy otrzyma np. orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX