Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Petentka ma przyznany dodatek mieszkaniowy od października 2017 r. do marca 2018 r. W listopadzie wyjechała do pracy za granicę z zamiarem stałego pobytu. Nie zgłosiła tego faktu ani w urzędzie gminy, ani w GOPS. Dom pozostawiła pod opieką innej osoby. Fakt ten ustalił pracownik socjalny w trakcie wywiadu środowiskowego.

Czy należy wstrzymać tej osobie dodatek mieszkaniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?