Czy osobie, która przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient przebywający w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym na podstawie postanowienia sądu składa wniosek o zasiłek stały lub okresowy.

Czy takiej osobie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, czy też należy traktować klienta jako osobę odbywającą karę pozbawienia wolności i odmówić udzielenia pomocy na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX