Czy osobie, która ma postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy... - OpenLEX

Czy osobie, która ma postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością bezpośredniej opieki nad dzieckiem do lat 8?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy osobie, która ma postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej nad dzieckiem (nie jest to rodzina zastępcza) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością bezpośredniej opieki nad dzieckiem do lat 8 (zamknięcie placówek edukacyjnych i brak możliwości pójścia do pracy przez opiekuna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX