Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie fizycznej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu własnej nieruchomości do wód grożą sankcje w sytuacji gdy pozwolenie wodnoprawne utraci na dniach ważność, a jest dopiero w przygotowaniu nowy wniosek do organu właściwego wraz z operatem, a sama procedura administracyjna będzie trwała kilka miesięcy?

Jeżeli tak, to jakie?

Czy po upływie okresu ważności pozwolenia, ale przed uzyskaniem nowego pozwolenia (zatem bez zgody wodnoprawnej) wnioskodawca jest obowiązany wnosić należność za usługę wodną w dotychczasowej wysokości?

Właściciel dwóch sąsiadujących ze sobą działek (jedna zabudowana) odprowadza wody opadowe indywidualną kanalizacją zamkniętą z połaci dachowej oraz niewielkiej powierzchni utwardzonej wylotem do niewielkiego cieku płynącego na drugiej działce. Ciek nie jest wydzielony geodezyjnie i nie jest wodą publiczną. Właściciel posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane z początkiem czerwca 2010 r. Po wejściu w życie ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. wnosi opłaty z tytułu art. 389 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7.

A może jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest zobowiązana do wnoszenia takich opłat (korzystanie zwykłe?)?

Wody Polskie twierdzą, że takim opłatom i rygorom jednak podlega. Omawiana sytuacja ma miejsce w obszarze miejskim, ale nieskanalizowanym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?