Nowość Czy osobie będzie nadal przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne i emerytura, gdy uzyska prawo do emerytury w kwocie niższej niż wysokość pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona (matka dziecka niepełnosprawnego) ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem od dnia 01.06.2019 r. na czas nieokreślony.

Strona zwróciła się do Ośrodka z zapytaniem, czy jeżeli złoży wniosek do Kasy Ubezpieczenia Społecznego i uzyska prawo do emerytury w kwocie niższej niż wysokość pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego, to czy będzie nadal jej przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne i emerytura. Data urodzenia strony - 20.12.1957 r.

Jednocześnie proszę o odniesienie się, czy w sprawie ma zastosowanie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. 2021 r. poz. 2314)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX