Czy osobę zobowiązaną do alimentacji można zwolnić w całości z odpłatności za pobyt ojca w DPS? - OpenLEX

Czy osobę zobowiązaną do alimentacji można zwolnić w całości z odpłatności za pobyt ojca w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba niepełnosprawna została zobowiązana do alimentacji na rzecz ojca przebywającego w DPS. Osoba ta od urodzenia, tj. od 45 lat nie miała kontaktu z ww. ojcem, jednakże nie był on nigdy pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Czy osobę zobowiązaną do alimentacji można zwolnić w całości z odpłatności za pobyt ojca w DPS?

Czy w myśl art. 64a ustawy o pomocy społecznej nie możemy tego zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX