Czy osobę można ubezpieczyć przy partnerce jako członka rodziny, jeśli nie są małżeństwem? - OpenLEX

Czy osobę można ubezpieczyć przy partnerce jako członka rodziny, jeśli nie są małżeństwem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Strona żyje w nieformalnym związku i prowadzi wspólne, dwuosobowe gospodarstwo domowe z partnerką. Partnerka jest uczestniczką projektu unijnego. Ma przyznane świadczenie w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. W miesiącu wrześniu otrzymała dwa świadczenia integracyjne, tj.

- za miesiąc sierpień wypłacone we wrześniu 2021 r.,

- za miesiąc wrzesień 2021 r. wypłacone we wrześniu 2021 r.

Dochód wyniósł 1133,48 zł, co stanowiło 566,74 zł na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe wynosi 1056,00 zł, tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie. W związku z powyższym, od dnia 1 października 2021 r. stronie została uchylona decyzja przyznająca zasiłek stały wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Potrzebuje stałej medycznej pomocy, leczy się onkologicznie. W naszej ocenie, nie można go ubezpieczyć przy partnerce jako członka rodziny, bo nie są małżeństwem. Ponadto nie kwalifikuje się do tzw. ubezpieczenia na okres 90 dni.

Jaka jest możliwość ubezpieczenia zdrowotnego dla strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX