Czy osoba zatrudniona w szkole niesamorządowej zatrudniona za zgodą kuratora oświaty może być zatrudniona wyłącznie na... - OpenLEX

Czy osoba zatrudniona w szkole niesamorządowej zatrudniona za zgodą kuratora oświaty może być zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w publicznej szkole niesamorządowej (tj. prowadzonej przez osobę fizyczną lub prawną) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe może być zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy o pracę (jakby wynikało z art. 15 ust. 3 ww. ustawy) czy też, w przypadku spełnienia wymogów, o którym mowa w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobie takiej można powierzyć prowadzenie zajęć na innej podstawie niż umowa o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX