Czy osoba z wykształceniem technik elektryk spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postawienie warunku udziału w postępowaniu "osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych" i dopuszczenia osoby z wykształceniem technik elektryk do postępowania nie stanowi naruszenia przepisów ustawy?

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) mówi o uprawnieniach w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedmiot postępowania dotyczy zakresu, którego technik może być inspektorem.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access