Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować, jako opiekunka środowiskowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1999 r. Pracuje jako opiekunka środowiskowa w GOPS. Obecnie przedłożyła orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim ze wskazaniem odpowiedniego zatrudnienia: obniżona zdolność do wykonywania pracy oraz symbol przyczyny niepełnosprawności: 02-P, 05-R).

Czy pracownica może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w GOPS w terenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX