Czy osoba z legitymacją "Weterana walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej" ma prawo być przyjmowana w poradni AOS bez skierowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W odpowiedzi na pytanie QA 503460 znajduje się taka treść: "Aktualne uprawnienia kombatantów obejmują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, a dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa - również bez skierowania.

Co oznacza również "bez skierowania"?

Czy osoba z legitymacją "Weterana walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej" (innej nie posiada!) ma prawo być przyjmowana w poradni AOS bez skierowania?

Poza kolejnością? Na jakiej podstawie rozpoznać kto jest "weteranem poszkodowanym"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX