Nowość Czy osoba wymieniająca świetlówki powinna mieć uprawnienia w zakresie eksploatacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurzyk Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem czynności związanych z obsługą: 1) urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi.

Czy do wymiany świetlówek w lampach owadobójczych potrzebne jest uprawnienie SEP?

Mamy często do czynienia z sytuacją gdy brak jest odpowiedniego zapisu w dokumentacji lamp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX