Czy osoba wykonująca samodzielną funkcje projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej... - OpenLEX

Czy osoba wykonująca samodzielną funkcje projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami z 1986 r. winna przynależeć do dwóch izb samorządu zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba wykonująca samodzielną funkcje projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami z 1986 r. (w treści decyzji również do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, oraz projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich, gospodarczych...) winna przynależeć do dwóch izb samorządu zawodowego?

Podobnie osoba posiadająca uprawnienia budowlane z 1972 r. w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?