Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członek ZI oraz grup roboczych winni mieć pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych (art. 9c ust. 7). Administratorem danych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego artykułu jest ośrodek pomocy społecznej zapewniający obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (art. 9c ust. 6).

Czy istnieje możliwość, aby administrator danych osobowych (dyrektor jednostki) upoważnił pracownika tejże jednostki do wystawiania w jego imieniu upoważnień dla członków grup roboczych?

Ewentualnie na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?