Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie może być reprezentowana w ramach procedury... - OpenLEX

Czy osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie może być reprezentowana w ramach procedury ,,Niebieskie Karty'' przez profesjonalnego pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy w ramach prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny procedury "Niebieskiej Karty" osoba wskazana jako sprawca przemocy może być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

2. Czy w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które odbywa się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej?

Czy wymagane podczas spotkania czynności (rozmowa czy wypełnienie formularza "Niebieska Karta") mogą być wykonane przez osobę reprezentującą zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą w nieobecności pozostałych członków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?