Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor jednej ze szkół niepublicznych złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć tzw. 500+. Zgodnie z § 10d ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organ rejestrujący dokonuje naliczenia dotacji celowej dla danej jednostki systemu oświaty na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie wniosku oraz danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 2 listopada 2020 r., dotyczących osób uprawnionych do otrzymania tego dofinansowania. W Systemie Informacji Oświatowej raporty SIO2 rok 2020/2021 "Wykaz nauczycieli uprawnionych do świadczenia 500+ w dniu 2.11.2020 r." brak jest wykazanych nauczycieli z tej szkoły, stąd też nie ma podstaw do naliczenia i udzielenia dotacji. Czy informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku powinna być udzielona w formie pisma czy decyzji administracyjnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?