Czy osoba upoważniona przez wykonawcę do występowania w postępowaniu przetargowym może podpisać za zgodność z oryginałem dokument upoważniający tę osobę do w/w czynności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2013 r.

PYTANIE

Czy osoba upoważniona przez wykonawcę do występowania w postępowaniu przetargowym może podpisać za zgodność z oryginałem dokument upoważniający tą osobę do ww. czynności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access