Czy osoba ukarana karą grzywny za naruszenie przepisów o ochronie przed zanieczyszczeniem wód popełniła przestępstwo przeciwko... - OpenLEX

Czy osoba ukarana karą grzywny za naruszenie przepisów o ochronie przed zanieczyszczeniem wód popełniła przestępstwo przeciwko środowisku skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączył zaświadczenie z sądu, z treści którego wynika, że osoba której ono dotyczy (członek władz spółki) został ukarany karą grzywny za naruszenie przepisów o ochronie przed zanieczyszczeniem wód. Kara ta została wprawdzie darowana w całości, ale mimo to osoba ta figuruje w rejestrze osób skazanych.

Czy "wyczyn" tej osoby jest przestępstwem przeciwko środowisku skutkującym wykluczeniem wykonawcy z postępowania?

Nie bez znaczenia jest fakt, że owa osoba jest Włochem i to sąd włoski wydał stosowne zaświadczenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?