Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może brać udział w toczącym się wobec niej postępowaniu podatkowym, jeżeli charakter... - OpenLEX

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może brać udział w toczącym się wobec niej postępowaniu podatkowym, jeżeli charakter czynności wymaga jej osobistego działania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe wobec podatniczki. W tym samym czasie został wniesiony do sądu powszechnego wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite podatniczki z powodu jej choroby psychicznej.

Czy przed wydaniem postanowienia o ubezwłasnowolnienie całkowite organy podatkowe mogą prowadzić postępowanie wobec Podatniczki, jeżeli wg opinii biegłego nie może ona uczestniczyć w tego typu czynnościach?

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może brać udział w toczącym się wobec niej postępowaniu podatkowym, jeżeli charakter czynności wymaga jej osobistego działania?

Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą i tylko ona posiada wiedzę w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX