Czy osoba ubezpieczona w KRUS ma prawo do zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba zgłoszona do ubezpieczenia w KRUS - jako domownik - i otrzymująca z KRUS świadczenie pieniężne z tytułu choroby – będąca poniżej kryterium dochodowego, posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nabędzie uprawnienia do zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX