Czy osoba sprawdzająca dowód księgowy pod względem formalnym i rachunkowym, dokonując jego akceptacji mimo rozbieżności w wyliczeniach wynoszących 1 grosz naraża się na ewentualne konsekwencje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczący usługę weterynaryjną wystawił fakturę VAT przy użyciu programu komputerowego. Wartość wyróżnionych na fakturze usług była zsumowana i od wartości netto przy zastosowaniu właściwej stawki VAT wyliczony został podatek oraz wykazana wartość brutto. Na fakturze wyszczególniony był pod odrębną pozycją dojazd do klienta, który faktycznie nie miał miejsca, wobec czego klinika weterynaryjna wystawiła fakturę korygującą. Faktura ta została wystawiona przy użyciu innego programu do fakturowania, tzn od każdej pozycji na fakturze (od podstawy opodatkowania) naliczony jest podatek VAT i podana wartość brutto. W wyniku ostatecznego podsumowania poszczególnych pozycji pojawiła się różnica w wysokości jednego grosza. Mamy świadomość, iż organy podatkowe dokonując weryfikacji rozliczenia podatku w trakcie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej nie wyciągają negatywnych konsekwencji z tytułu nieprawidłowości dotyczących 1 grosza. Wątpliwość pojawia się u dokonującego akceptacji dokumentu księgowego (pod względem formalnym i rachunkowym) co do z godności z ustawą o rachunkowości i ewentualnymi konsekwencjami kontrolujących z RIO. Rozbieżności tego typu kwestionuje dział księgowości.

Czy osoba sprawdzająca dowód księgowy pod względem formalnym i rachunkowym, dokonując jego akceptacji mimo rozbieżności w wyliczeniach wynoszących 1 grosz (problem w mojej ocenie tkwi w algorytmach zastosowanych w programach do fakturowania) naraża się na ewentualne konsekwencje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX