Czy osoba skreślona z listy członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa może zostać przyjęta w poczet członków innej okręgowej izby inżynierów budownictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba skreślona z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa na podstawie wyroku sądu dyscyplinarnego może zostać przyjęta w poczet członków innej okręgowej izby inżynierów budownictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX