Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od października 2012 r. w szkole ponadgimnazjalnej prowadzony będzie kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Czy kadrę prowadzącą zajęcia należy zatrudnić na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN? Czy osoba prowadząca zajęcia praktyczne może zostać zatrudniona na podstawie umowy zlecenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?