Czy osoba powołana do pełnienia funkcji skarbnika gminy może zawrzeć dodatkowo umowę o pracę na stanowisko głównego księgowego? - OpenLEX

Czy osoba powołana do pełnienia funkcji skarbnika gminy może zawrzeć dodatkowo umowę o pracę na stanowisko głównego księgowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Urzędzie Gminy jest powołany uchwałą Rady Gminy skarbnik Gminy. Nie ma stanowiska Głównego księgowego.

Czy można podpisać ze skarbnikiem gminy umowę o pracę na stanowisko głównego księgowego budżetu?

Czy osoba będąca skarbnikiem może mieć powołanie na stanowisko skarbnika i umowę o pracę na stanowisko głównego księgowego?

Czy skarbnik może mieć zawartą umowę o pracę na stanowisko głównego księgowego jednostki - Urząd gminy, w Gminie, w której jest powołany na skarbnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX