Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB dokonał kontroli budowy, na której stwierdzono, że w dzienniku budowy widnieją wpisy kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz osoby sprawującej funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, który nie posiada uprawnień budowlanych.

Czy w związku z powyższym osoba posiadająca wyższe wykształcenie zawodowe (inżynier budowlany), nieposiadająca uprawnień budowlanych, może pełnić funkcję kierownika robót w przypadku, gdy kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia w zakresie wykonywanych czynności przez kierownika robót?

Każdy wpis kierownika robót jest potwierdzany przez kierownika robót.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację