Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wydanej w 2013 r. decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zakres uprawnień określony jest w następujący sposób: - sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, - sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki.

Czy osoba posiadająca uprawnienia w takim zakresie może sporządzić projekt budowlany do pozwolenia na budowę w zakresie architektoniczno-budowlanym dla obiektów budowlanych takich jak wiata, altana i budynek (obiekt) gospodarczy samodzielnie, czy też z udziałem architekta?

Jeżeli tak, to co jest parametrem decydującym o konieczności udziału w projektowaniu architekta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?