Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń może samodzielnie podpisać projekt zagospodarowania działki lub terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie obecnie obowiązujących przepisów może samodzielnie podpisać projekt zagospodarowania działki lub terenu obiektu rekreacji indywidualnej w ramach procedury legalizacyjnej, bez wymaganego zgłoszenia na budowę (art. 48b ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access