Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych może wykonać projekt przebudowy budynku o kubaturze ponad 1000 m3?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji, na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane oraz § 11 ust. 1, § 21 oraz § 29 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym.

Czy osoba posiadająca opisane uprawnienia może wykonać projekt przebudowy budynku o kubaturze ponad 1000 m3?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX