Czy osoba posiadająca umowę na najem jest użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. przetwarzanie odpadów może odbywać się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem jest użytkownik wieczysty, użytkownik albo dzierżawca.

Czy osoba posiadająca umowę na najem jest którymś z wyżej wymienionych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access