Czy osoba posiadająca 10 punktów w skali Barthel może być umieszczona w DPS? - OpenLEX

Czy osoba posiadająca 10 punktów w skali Barthel może być umieszczona w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient, który przebywa w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym złożył wniosek do OPS o skierowanie go do konkretnie wskazanego domu pomocy społecznej. Wskazany przez klienta DPS nie jest jednostką prowadzoną na zlecenie starosty na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2286 z późn. zm.). Wskazany DPS jest placówką prowadzoną przez tę samą osobę prywatną, która prowadzi zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, w którym przebywa obecnie Klient. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż podczas badania lekarskiego Klient uzyskał 10 punktów w skali Barthel.

Czy osoba posiadająca 10 punktów w skali Barthel może być umieszczona w DPS, czy też stanowi to przesłankę do dalszego zapewnienia choremu opieki długoterminowej, zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.)? Czy na podstawie takiego wskaźnika w skali Barthel można wydać decyzję odmawiającą kierowania do DPS? Czy fakt przebywania w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym i zabezpieczonej potrzeby całodobowej opieki może być uznane jako przesłanka do wydania decyzji odmawiającej kierowania do DPS? Czy można wydać decyzję odmowną odnośnie skierowania Pana do DPS ze względu na to, iż wskazany DPS jest prowadzony przez osobę prywatną, nie na zlecenie starosty, a osobnym pismem poinformować Klienta o możliwości ubiegania się o umieszczenie w DPS prowadzonym na zlecenie organu samorządu terytorialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX