Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba samotnie gospodarująca, całkowicie niezdolna do pracy, pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały, jeżeli pierwsze wynagrodzenie za wykonywaną pracę osoba otrzyma na początku czerwca?

Czy osoba pobierająca zasiłek stały może w ogóle pracować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?