Czy osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania stażu, na który została skierowana przez powiatowym urząd pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania stażu, na który została skierowana przez powiatowym urząd pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access