Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba pełniąca funkcję prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może pobierać wynagrodzenie z tego tytułu na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Od wynagrodzenia tego jest pobierany jedynie podatek dochodowy po pomniejszeniu wcześniejszym podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 5).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?