Czy osoba odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń powinna być informowana o wypadkach przy pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zajmuję się sprawami bhp w zakładzie pracy. Kadrowa poinformowała mnie, że zgłoszenie wypadku przy pracy po jakimś czasie od jego zaistnienia wiąże się dla niej z obowiązkiem naliczenia/korygowania składek do ZUS. W jej ocenie lepiej wymagać, aby pracownik zgłaszał wypadek w dniu, kiedy miał miejsce, gdyż w innym razie ma ona więcej pracy (korekty). Nie zawsze możliwe, aby skoordynować wypadek i jego zgłoszenie. Czasami zdarza się, że niektórzy pracownicy zgłaszają ten fakt po np. 2, 3 miesiącach.

Czy kadrowa musi dokonywać korekt sięgając do dnia zdarzenia, czy też od dnia kiedy wypadek został uznany?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access