Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie zasiłku okresowego i celowego jest Ukrainką.Posiadała kartę pobytu wydaną na pobyt czasowy do 08 czerwca 2018 r., jest w trakcie załatwiania nowej karty pobytu. W/wymieniona jest w nieformalnej separacji z mężem Polakiem, nie zamieszkują razem. Ze względu na przemoc wnioskodawczyni przebywa centrum interwencji kryzysowej. Wnioskodawczyni posiada dziecko, które posiada obywatelstwo polskie. Czy wnioskodawczyni lub jej dziecko jest uprawnione do otrzymywania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego i celowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?