Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło pismo z prośbą o skierowanie na przymusowe leczenie członka rodziny z adnotacją o nieudostępnianiu danych osobowych osoby wnoszącej wniosek. Wskazana we wniosku osoba żąda dostępu do swoich danych oraz do wniosku, na którym znajdują się dane osobowe wnoszącej o leczenie. Jak w takiej sytuacji powinna postąpić GKRP? Czy należy zanonimizować wniosek i w takiej formie udostępnić skierowanemu na leczenie? Czy w takiej sytuacji można odmówić udostępnienia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?