Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie w Polsce, a następnie studia doktoranckie za granicą, może prowadzić zajęcia w... - OpenLEX

Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie w Polsce, a następnie studia doktoranckie za granicą, może prowadzić zajęcia w języku angielskim w oddziałach dwujęzycznych liceum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia ukończyła studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy. Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie w Polsce, a następnie studia doktoranckie za granicą, np. w Wielkiej Brytanii i legitymuje się tytułem doktora - spełnia ww. warunek i może prowadzić zajęcia w języku angielskim w oddziałach dwujęzycznych liceum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX