Czy osoba, która udokumentuje co najmniej roczny staż w pełnieniu funkcji rodziny wspierającej może być zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być między innymi osoba, która posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Czy bycie rodziną wspierającą można zaliczyć jako staż pracy z rodziną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access